Đơn đề nghị cấp bảng điểm cá nhân trường Đại học y dược Hải Phòng

pdf1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 316 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị cấp bảng điểm cá nhân trường Đại học y dược Hải Phòng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ V/v Cấp bảng điểm cá nhân Kính gửi: - Phòng Đào tạo Đại học Tên em là: . Sinh viên lớp: Khóa................. Em viết đơn này để cấp bảng điểm cá nhân năm học .................. học kỳ........... Lý do xin cấp bảng điểm cá nhân: ....................................................................... .. .. .. .. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. Kính đề nghị Phòng Đào tạo tạo điều kiện giúp đỡ. Em xin chân thành cám ơn. Hải Phòng, ngày tháng năm 201 Người làm đơn Duyệt

File đính kèm:

  • pdfdon_de_nghi_cap_bang_diem_ca_nhan_truong_dai_hoc_y_duoc_hai.pdf