Đơn đề nghị cấp giấy phép thầu (Đối với nhà thầu là tổ chức)

doc1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị cấp giấy phép thầu (Đối với nhà thầu là tổ chức), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THẦU (Đối với nhà thầu là tổ chức) (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng) Văn bản số : ................... .........., ngày ...... tháng ...... năm ........ Kính gửi: Ông Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (hoặc ông Giám đốc Sở Xây dựng ..............) Tôi: (Họ tên)                                          Chức vụ: Được uỷ quyền của ông (bà):                 theo giấy uỷ quyền:      (kèm theo đơn này) Đại diện cho: Địa chỉ đăng ký tại chính quốc: Số điện thoại:                                                    Fax:                              E.mail: Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam: Số điện thoại:                                                    Fax:                              E.mail: Công ty chúng tôi đã được chủ đầu tư (hoặc thầu chính, trường hợp là thầu phụ làm đơn) là : ..................... thông báo thắng thầu (hoặc được chọn thầu) để làm thầu chính (hoặc thầu phụ) thực hiện công việc .......... thuộc Dự án ............... tại ................, trong thời gian từ .................. đến .................. Chúng tôi đề nghị Bộ Xây dựng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (hoặc Sở Xây dựng ....) xét cấp Giấy phép thầu cho Công ty chúng tôi để thực hiện việc thầu nêu trên. Hồ sơ gửi kèm theo gồm: 1- Các tài liệu được quy định tại Điều 1 của Thông tư này. 2- Bản sao Quyết định phê duyệt dự án (đối với trường hợp đề nghị cấp giấy phép thầu thực hiện các công việc của giai đoạn triển khai dự án) hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (đối với trường hợp đề nghị cấp giấy phép thầu lập dự án, lập quy hoạch xây dựng). Nếu hồ sơ của chúng tôi cần phải bổ sung hoặc làm rõ thêm nội dung gì, xin báo cho ông (bà) ................ có địa chỉ tại Việt Nam.................... số điện thoại ..................... Fax ..................... E.mail ................ Khi được cấp Giấy phép thầu, chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định trong Giấy phép và các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan. Thay mặt (hoặc thừa uỷ quyền) .................... (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu Công ty)

File đính kèm:

  • docdon_de_nghi_cap_giay_phep_thau_doi_voi_nha_thau_la_to_chuc.doc
Mẫu đơn liên quan