Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú trường Cao đẳng luật miền Trung

docx2 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 408 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú trường Cao đẳng luật miền Trung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ Kính gửi: Trường Cao đẳng Luật miền Trung. Họ và tên: . Lớp: K                             Khóa:                                     Khoa: Mã số học sinh: . Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Điều 2 Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp) - Người dân tộc thiểu số thuộc hộ () nghèo Căn cứ Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà trường xem xét để cấp chính sách nội trú theo quy định. Xác nhận của Phòng ĐTCTHSSV Lê Thị Ngọc Cẩm Quảng Bình, ngày tháng năm 20 Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docxdon_de_nghi_cap_chinh_sach_noi_tru_truong_cao_dang_luat_mien.docx