Mẫu biên bản bàn giao tài liệu

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2473 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu biên bản bàn giao tài liệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG TY -------------------------- Số 18/ BBBG- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tư do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày ___ tháng ___ năm 2011 BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU Bên Giao: ……………………………………………………………………. Họ tên: ……………………………………………………………………….. Chức vụ…...………………………………………………………………….. Trụ sở:……………………………………………………………………..…. Bên Nhận Họ tên: ………………………………………………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………………… Công ty Trụ sở: Chi tiết tài liệu bàn giao STT Nội dung Số lượng Ghi chú 01 02 03 04 05 06 Bên Giao Bên Nhận

File đính kèm:

  • docMau Bien Ban Ban Giao Tai Lieu.doc