Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận tương đương trình độ A - Anh Văn trường Đại học Cần Thơ

doc1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 181 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận tương đương trình độ A - Anh Văn trường Đại học Cần Thơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc ÐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TƯƠNG ĐƯƠNG TRÌNH ĐỘ A – ANH VĂN Kính gửi: Phòng Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ Tôi tên: MSSV: Ngày sinh: Nơi sinh (ghi theo giấy khai sinh): Ngành học: Khóa: Số điện thoại liên hệ: Tôi đã hoàn thành các học phần Anh văn căn bản theo yêu cầu của chương trình đào tạo, nay tôi làm đơn này gởi đến Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ đề nghị được cấp Giấy chứng nhận tương đương trình độ A – Anh Văn Trân trọng kính chào./.                                                         Cần Thơ, ngày .. tháng ..... năm ..                                                                               Người viết đơn . . . . . . . . . . . . . . . . . .

File đính kèm:

  • docdon_de_nghi_cap_giay_chung_nhan_tuong_duong_trinh_do_a_anh_v.doc
Mẫu đơn liên quan