Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng (Đối với nhà thầu là tổ chức)

doc1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 197 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng (Đối với nhà thầu là tổ chức), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phụ lục số 1 (Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (Đối với nhà thầu là tổ chức) Văn bản số: . , ngày. tháng. năm. Kính gửi: Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng (Hoặc ông Giám đốc Sở Xây dựng) Tôi: (Họ tên)                                                                Chức vụ: Được ủy quyền của ông (bà):        theo giấy ủy quyền:         (kèm theo đơn này) Đại diện cho: Địa chỉ đăng ký tại chính quốc: Số điện thoại:                                                   Fax:                              E.mail: Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có): Số điện thoại:                                                   Fax:                              E.mail: Công ty (hoặc Liên danh) chúng tôi đã được chủ đầu tư (hoặc thầu chính, trường hợp là thầu phụ làm đơn) là: .. thông báo thắng thầu (hoặc được chọn thầu) để làm thầu chính (hoặc thầu phụ) thực hiện công việc .. thuộc Dự án. tại., trong thời gian từ. đến. Chúng tôi đề nghị Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (hoặc Sở Xây dựng ....) xét cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho Công ty chúng tôi để thực hiện việc thầu nêu trên. Hồ sơ gửi kèm theo gồm: Các tài liệu được quy định tại Điều 4 của Thông tư này. Nếu hồ sơ của chúng tôi cần phải bổ sung hoặc làm rõ thêm nội dung gì, xin báo cho ông (bà) . có địa chỉ tại Việt Nam. số điện thoại. Fax. E.mail . Khi được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng, chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định trong Giấy phép và các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan. Thay mặt (hoặc thừa ủy quyền) . (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu Công ty)

File đính kèm:

  • docdon_de_nghi_cap_giay_phep_hoat_dong_xay_dung_doi_voi_nha_tha.doc