Đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1581 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu 14 TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ………….., ngày…… tháng……. năm ……. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TRIỂN LÃM MỸ THUẬT TẠI VIỆT NAM Kính gửi: ……………………………………………… Tên đơn vị tổ chức triển lãm: …………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………………………………..... Điện thoại: …………………………………… Fax: ………………...…… Đề nghị được cấp giấy phép cho triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam: - Tiêu đề của triển lãm: …………………………………………………… - Địa điểm trưng bày: ………………………………………………...…… - Thời gian trưng bày từ ………………. đến……………………...…....... - Số lượng tác phẩm: ……………………………………………………… - Số lượng tác giả: ……………………………………………………........ Cam kết: - Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về triển lãm mỹ thuật và các quy định liên quan khi tổ chức triển lãm. - Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam./. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân) Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên (đối với tổ chức)

File đính kèm:

  • docMau Don De Nghi Cap Phep To Chuc Trien Lam My Thuat Tai Vn.doc