Đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (Theo từng lần phát sinh)

docx2 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 25/10/2022 | Lượt xem: 319 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (Theo từng lần phát sinh), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ (Theo từng lần phát sinh) Kính gửi: I. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP LẺ HÓA ĐƠN: Tên tổ chức, cá nhân:. Địa chỉ liên hệ: Địa chỉ thư điện tử: Điện thoại liên hệ: .. Số Quyết định thành lập tổ chức (nếu có): Cấp ngày: Cơ quan cấp Mã số thuế (nếu có): Tên người nhận hóa đơn (Trường hợp là cá nhân thì tên người nhận hóa đơn là cá nhân đề nghị cấp hóa đơn): Số CMND người đi nhận hóa đơn: Ngày cấp: Nơi cấp: II. DOANH THU PHÁT SINH TỪ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ: – Tên hàng hóa, dịch vụ: . – Tên người mua hàng hóa, dịch vụ: .. – Địa chỉ người mua hàng hóa, dịch vụ: – Mã số thuế người mua hàng hóa, dịch vụ: – Số, ngày hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ (nếu có): .. – Doanh thu phát sinh: . Chúng tôi xin cam kết: – Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền từ chối cấp hóa đơn. – Quản lý hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. , ngày tháng.năm NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ (Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

File đính kèm:

  • docxdon_de_nghi_cap_hoa_don_dien_tu_co_ma_cua_co_quan_thue_theo.docx
Mẫu đơn liên quan