Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần - Ngân hàng TMCP Việt Á

docx1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 249 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần - Ngân hàng TMCP Việt Á, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phụ lục 02 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN Kính gửi: Ngân hàng TMCP Việt Á Tên cổ đông: .. Mã cổ đông: . Địa chỉ: .. Số CMND/CCCD/ĐKKD: Ngày cấp: .. Nơi cấp: Người đại diện hợp pháp: Số cổ phần sở hữu: cổ phần. Đề nghị Ngân hàng TMCP Việt Á cấp lại chứng nhận cổ phần thuộc sở hữu của tôi: Số lượng cổ phần: .. Chứng chỉ cổ phiếu số: . Lý do: □ Bị mất/thất lạc □ Bị hư hỏng/rách. Thông tin cần thay đổi trên GCNSHCP (Nếu có): Thông tin cũ: .......................................................................................................... Thông tin mới: ....................................................................................................... Tôi cam kết: - Các Chứng chỉ cổ phiếu nêu trên đã bị (*) ., đồng thời tôi đã tìm kiếm hết mức (hoặc khắc phục hết sức có thể) nhưng không có kết quả. Trong trường hợp sau khi đã được cấp lại tôi tìm thấy các Chứng chỉ cổ phiếu đã mất, tôi sẽ nộp trả Ngân hàng Chứng chỉ cổ phiếu đã mất này; - Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về nội dung nêu trên và giải quyết mọi tranh chấp phát sinh từ việc xin cấp lại chứng nhận sở hữu cổ phần mới và cam kết bồi thường mọi thiệt hại, tổn thất gây ra cho Ngân hàng (nếu có) liên quan đến việc cấp lại chứng nhận sở hữu cổ phần. , ngày.tháng.năm Cổ đông (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức) Hồ sơ kèm theo: - Chứng chỉ Cổ phiếu bản gốc (trường hợp Chứng chỉ hư hỏng); - Bản sao hợp lệ thông tin nhận diện của cổ đông; . Chú thích: (*) Ghi theo thông tin mà Cổ đông đã chọn tại phần lý do.

File đính kèm:

  • docxdon_de_nghi_cap_lai_giay_chung_nhan_so_huu_co_phan_ngan_hang.docx