Đơn đề nghị cấp lại sổ cổ đông công ty cổ phần tập đoàn bia Sài Gòn Bình Tây

docx1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 25/10/2022 | Lượt xem: 327 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị cấp lại sổ cổ đông công ty cổ phần tập đoàn bia Sài Gòn Bình Tây, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ CỔ ĐÔNG Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY Tên Ông/Bà/Tổ chức: ........................................................ ................................................... Mã cổ đông:....................................................................... ................................................... Số CMND/CCCD/GCNĐKDN:......................................... Ngày cấp:................................... Nơi cấp: ............................................................................ ................................................... Tên của người đại diện pháp luật của tổ chức: ................... ................................................... Địa chỉ: .............................................................................. ................................................... Điện thoại: ........................................................................ ................................................... Hiện tôi/chúng tôi là cổ đông sở hữu: cổ phần tại Công ty CP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây, tương đương tổng mệnh giá cổ phần là: đồng (Bằng chữ ) Do sơ xuất trong quá trình quản lý nên hiện nay Sổ cổ đông (Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần) của tôi/chúng tôi đã bị: Mất r Hư hỏng/Rách nát Nay tôi/chúng tôi làm Giấy này đề nghị Công ty CP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây cấp lại Sổ cổ đông cho tôi/chúng tôi. Tôi/chúng tôi cam kết những thông tin kê khai trên đây hoàn toàn đúng sự thật và chịu mọi trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh liên quan đến việc cấp lại Sổ cổ đông này. Tôi/chúng tôi cam kết đảm bảo cho Công ty Cp Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào (nếu có) về việc cấp lại Sổ cổ đông này theo quy định của pháp luật hiện hành. Rất mong Quý Công ty xem xét và chấp thuận. Trân trọng cảm ơn. , ngàythángnăm Người làm đơn (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY: TP.HCM, ngày tháng năm 20. BỘ PHẬN QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG NGƯỜI PHÊ DUYỆT PHỤ TRÁCH QLCĐ CHỦ TỊCH HĐQT

File đính kèm:

  • docxdon_de_nghi_cap_lai_so_co_dong_cong_ty_co_phan_tap_doan_bia.docx