Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất

docx2 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 25/10/2022 | Lượt xem: 306 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc .., ngàythángnăm 20... ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) Họ và tên tôi là: Sinh năm: CMT số (thẻ căn cước số): Ngày cấp:..nơi cấp: Hộ khẩu thường trú: Nơi ở: Tôi viết đơn này đề nghị quý cơ quan giải quyết vấn đề tranh chấp đất đai giữa gia đình tôi với gia đình của  ông (bà): .. Nơi ở: Nội dung vụ việc tranh chấp đất đai như sau: Cho đến nay, chúng tôi vẫn không thể hòa giải được với nhau để giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai đã được nêu bên trên. Vì vậy, gia đình tôi làm đơn này đề nghị Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) . tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai giữa hai bên gia đình chúng tôi đối với thửa đất số. ......Loại đất.....................hạng đất................. địa chỉ Yêu cầu cụ thể: Yêu cầu cơ quan thẩm quyền tiến hành đo đạc lại diện tích và ranh giới thửa đất. Lập biên bản hòa giải tranh chấp đất đai giữa hai bên gia đình chúng tôi. Kính mong cơ quan có thẩm quyền xem xét đơn đề nghị và giải quyết sớm cho tôi. Tôi xin cảm ơn! Tài liệu có gửi kèm theo: – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất –   NGƯỜI LÀM ĐƠN ĐỀ NGHỊ (ký và ghi họ tên)

File đính kèm:

  • docxdon_de_nghi_giai_quyet_tranh_chap_dat_dai_moi_nhat.docx