Đơn đề nghị hỗ trợ (dành cho hộ kinh doanh) mới nhất

doc1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 25/10/2022 | Lượt xem: 346 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị hỗ trợ (dành cho hộ kinh doanh) mới nhất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 11 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ (Dành cho Hộ kinh doanh) Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn .. I. THÔNG TIN HỘ KINH DOANH 1. Tên hộ kinh doanh: .. 2. Địa điểm kinh doanh: ... 3. Ngành, nghề kinh doanh: 4. Mã số thuế . 5. Mã số đăng ký kinh doanh: . II. THÔNG TIN VỀ ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH Họ và tên: Ngày.... tháng .... năm ... Dân tộc: ... Giới tính: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số: Ngày cấp: ././ Nơi cấp: .. Số điện thoại: . Địa chỉ email (nếu có): . Nơi ở hiện nay (1): .. Kể từ ngày //2021 đến ngày //2021, hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố . để phòng, chống dịch COVID-19. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn xem xét, giải quyết hỗ trợ cho tôi theo đúng quy định. Nếu được hỗ trợ, đề nghị thanh toán qua hình thức: □ Tài khoản (Tên tài khoản Số tài khoản tại Ngân hàng:) □ Bưu điện (Theo địa chỉ nơi ở) □ Trực tiếp Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./. ., ngày .... tháng .... năm . NGƯỜI ĐỀ NGHỊ (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: (1) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

File đính kèm:

  • docdon_de_nghi_ho_tro_danh_cho_ho_kinh_doanh_moi_nhat.doc