Đơn đề nghị hoãn xét công nhận tốt nghiệp trường Đại học sư phạm Hà Nội 2

pdf1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị hoãn xét công nhận tốt nghiệp trường Đại học sư phạm Hà Nội 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ghi chú: - Sinh viên gửi Đơn đề nghị hoãn xét công nhận tốt nghiệp về khoa quản lý ngành học BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ HOÃN XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP Ngành 1 Ngành 2 Kính gửi: - Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2; - Ban Chủ nhiệm Khoa ; - Phòng Đào tạo. Họ và tên :.............Ngày sinh... Mã số sinh viên: ............. Số điện thoại: ...... Email: ........... Khóa học: . Ngành học:...................... Hiện nay, em đã hoàn thành chương trình đào tạo đại học ngành........ .................................................... và đủ tất cả các điều kiện để được công nhận tốt nghiệp, nhưng em muốn hoãn xét công nhận tốt nghiệp đợt ..., năm............... vì lý do sau:..... ..................................................................................................................................... Nay, em làm đơn này kính đề nghị Nhà trường cho phép được hoãn xét công nhận tốt nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 201 Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) Ý KIẾN PHÒNG ĐÀO TẠO XÁC NHẬN CỦA KHOA

File đính kèm:

  • pdfdon_de_nghi_hoan_xet_cong_nhan_tot_nghiep_truong_dai_hoc_su.pdf
Mẫu đơn liên quan