Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp chuẩn nhất

doc2 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 25/10/2022 | Lượt xem: 368 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp chuẩn nhất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 03: Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ................ Tên tôi là:...... sinh ngày ...... /./ Nam o, Nữ o Số chứng minh nhân dân: ..... Ngày cấp: /../.. nơi cấp: Số sổ BHXH: .. Số điện thoại:...Địa chỉ email (nếu có).... Dân tộc:. Tôn giáo:.. Số tài khoản (ATM nếu có).. tại ngân hàng: Trình độ đào tạo:. Ngành nghề đào tạo: Nơi thường trú (1):.. Chỗ ở hiện nay (2):......... Ngày ..//, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị)............................................................................................................ tại địa chỉ:.................................................................................................................... Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc: Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc: Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp................................tháng. Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận/huyện hoặc qua thẻ ATM):...... Kèm theo Đề nghị này là (3)............................................................................ và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định. Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./. .........., ngày ....... tháng ..... năm .. Người đề nghị (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: (1, 2) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc. (3) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

File đính kèm:

  • docdon_de_nghi_huong_tro_cap_that_nghiep_chuan_nhat.doc
Mẫu đơn liên quan