Đơn đề nghị về việc xác nhận tốt nghiệp trường Đại học Thủ Dầu Một

pdf1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 25/10/2022 | Lượt xem: 333 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị về việc xác nhận tốt nghiệp trường Đại học Thủ Dầu Một, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu 02/VBCC-2019 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ V/v xác nhận tốt nghiệp (*) Kính gửi : Trường Đại học Thủ Dầu Một Họ và tên: ..................................................................................................................... Ngày sinh: Ngày. tháng ....... năm ....... , giới tính : ............................... Nơi sinh: ....................................................................................................................... Chứng minh nhân dân số : .......................................................................................... Điện thoại: .................................................................................................................... Đã tốt nghiệp và được cấp bằng/ giấy chứng nhận tốt nghiệp: ................................... ...................................................................................................................................... Năm tốt nghiệp/được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp: ............................................... Ngành học:................................................., khóa học: ............................................ Xếp loại: ............................., hình thức đào tạo : ......................................................... Nay tôi làm đơn này đề nghị Trường Đại học Thủ Dầu Một xác nhận ...................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Lý do: ........................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Lưu ý: (*) Điền vào 01 trong các nội dung sau: Đại học, cao đẳng, trung cấp CN,) Kèm theo đơn: - 01 Bản sao không cần chứng thực bằng tốt nghiệp (nếu có); - 01 bản sao CMND/giấy tờ tùy thân hợp pháp khác. ., ngày ...tháng . năm.. Người đề nghị ( ký và ghi rõ họ tên )

File đính kèm:

  • pdfdon_de_nghi_ve_viec_xac_nhan_tot_nghiep_truong_dai_hoc_thu_d.pdf