Đơn khiếu nại về việc bị lấn chiếm đất (tranh chấp đất đai)

doc1 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 165 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn khiếu nại về việc bị lấn chiếm đất (tranh chấp đất đai), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- ........ngày......tháng.......năm........... ĐƠN KHIẾU NẠI VỀ VIỆC BỊ LẤN CHIẾM ĐẤT Kính gửi: UBND Xã................Huyện...............Tỉnh................. Tôi tên là: Sinh năm: Địa chỉ: Xin trình bày sự việc như sau: Ngày ....... tháng.......năm......... tôi được cấp GCNQSDĐ số tại thửa............. Sau khi điều chỉnh do tôi chuyển nhượng 80m2 cho Ông (bà) theo hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ ngày...... tháng......năm............ thì thửa của tôi còn lại.................m2, cụ thể theo bản đồ địa chính thể hiện trên GCNQSDĐ thì thửa ..................... có kích thước còn lại là chiều ngang mặt tiền 3,5 mét, chiều dài 19,2 mét, chiều ngang mặt hậu 3,5 mét. Thế nhưng hiện nay mặt hậu thửa ....... của tôi chỉ còn 2,5 mét vì đã bị bà ( ông ), ngụ tại số......... đường........ấp.......xã........huyện.......tỉnh, là người sử dụng đất liền kề lấn chiếm. Vậy nay tôi làm đơn này kính xin UBND Xã.........Huyện..............Tỉnh......................................... xử lý hành vi lấn chiếm đất đai của bà ( ông ) để trả lại cho tôi đủ mặt hậu thửa........................... là 3,5 mét như Nhà nước đã công nhận QSDĐ hợp pháp cho tôi. Tôi gửi kèm theo đơn GCNQSDĐ số...........................ngày.....tháng........năm.................. Kính mong quí cơ quan nhanh chóng giải quyết, tôi xin thành thật biết ơn. Kính đơn

File đính kèm:

  • docdon_khieu_nai_ve_viec_bi_lan_chiem_dat_tranh_chap_dat_dai.doc
Mẫu đơn liên quan