Đơn xin sao lục bản án, quyết định

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2029 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin sao lục bản án, quyết định, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Địa danh, ngày ………..tháng……… năm…………….     ĐƠN XIN SAO LỤC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH                                                           Kính gởi: Tòa án Nhân dân …………………………………………………….     Tội tên là: ………………………….sinh năm:………giới tính:……………………………...… Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………..… Địa chỉ tạm trú:…………………………………………………………………………………….   Tôi là (nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan) ………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… trong vụ…………………………………………………………………….đã được Tòa án nhân dân …………………………………………..giải quyết tại bản án, quyết định số ………/HSST ngày …….tháng……..năm………………………………………………………………………………………..   Tôi đề nghị Tòa án cho tôi được sao lục ………..bản án, quyết định nêu trên để tiện việc sử dụng.     Gởi kèm theo: -Bản pho to CMND   NGƯỜI LÀM ĐƠN (ký tên ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docDX-sao-luc-ban-an.doc
Mẫu đơn liên quan