Đơn trình báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

doc1 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 81 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn trình báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn Tôi tên là: .. Sinh ngày. tháng .Năm .Tại Nghề nghiệp: CMND số: ..ngày cấp: ..Tại:.. Thường trú tại: .. Kính trình với Ủy ban nhân dân xã. về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vào ngày tháng năm tôi có mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số hiệu Giấy chứng nhận là. được Ủy ban nhân dân huyện cấp ngày.tháng . năm .. cho thửa đất số tờ bản đồ số. Địa chỉ thửa đất: .. Lý do mất: .. Nay để phục vụ việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tôi làm đơn này đề nghị Ủy ban nhân dân xã .. xác nhận cho tôi có đến trình báo với nội dung đơn nêu trên. Tôi xin cam đoan giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên tôi không cầm cố, thế chấp hoặc không bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ. Tôi xin chân thành cảm ơn!                                                           , ngày . tháng .năm Người viết đơn Người chứng thứ nhất Người chứng thứ hai

File đính kèm:

  • docdon_trinh_bao_mat_giay_chung_nhan_quyen_su_dung_dat.doc