Đơn xin học lại trở lại sau thời gian nghỉ học tạm thời trường Đại học công nghiệp TP HCM

docx1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 257 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin học lại trở lại sau thời gian nghỉ học tạm thời trường Đại học công nghiệp TP HCM, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐƠN XIN HỌC LẠI Kính gửi: Ban Giám Hiệu Phòng Đào tạo Khoa/Viện:................................................................... Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Tôi tên là : ............................................................................................................................. Ngày tháng năm sinh : .......................................................................................................... Hộ khẩu thường trú:............................................................................................................... Mã số sinh viên : ..................... Lớp : ........................ Ngành :........................................... Khoa/Viện : ........................................................................................................................... Điện thoại liên hệ: ................................................................................................................. Tôi làm đơn này kính trình Ban Giám Hiệu, phòng Đào tạo, Khoa/Viện có liên quan giải quyết cho tôi được đi học trở lại (Đính kèm bản sao Quyết định nghỉ học tạm thời). Lý do : Đã kết thúc thời hạn cho nghỉ học tạm thời theo quyết định số ............................... ngày .......... tháng........ năm .............. Kính mong Ban Giám Hiệu, Phòng Đào tạo, Khoa/Viện quan tâm, giúp đỡ. Tôi xin chân thành cảm ơn./. Tp. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng ..... năm........ Ý kiến của Khoa/Viện Kính đơn Ý kiến của Phòng Đào tạo Ban Giám Hiệu duyệt Ngày nhận đơn:/./.....

File đính kèm:

  • docxdon_xin_hoc_lai_tro_lai_sau_thoi_gian_nghi_hoc_tam_thoi_truo.docx
Mẫu đơn liên quan