Danh sách đăng ký viết giáo trình

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1707 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Danh sách đăng ký viết giáo trình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu 13b.Tổng hợp danh sách đăng kí nhiệm vụ NCKH của đơn vị TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐƠN VỊ:……………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc DANH SÁCH ĐĂNG KÝ VIẾT GIÁO TRÌNH NĂM HỌC ………….. STT GIÁO TRÌNH HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN STT GIẢNG VIÊN TÊN GIÁO TRÌNH THỜI GIAN THỰC HIỆN KINH PHÍ CẤP QUẢN LÍ GHI CHÚ TS. Nguyễn Văn A 1 năm ThS. Nguyễn Văn B 2 năm GVC. Trần Văn C Danh sách này gồm (Số lượng) cán bộ giảng viên của khoa (bộ môn) (tên đơn vị) đăng ký thực hiện (Số lượng) Giáo trình trong năm học 20 -20 , trong đó có (Số lượng) đề tài cấp khoa (bộ môn) và (Số lượng) đề tài cấp trường. Trưởng khoa (Bộ môn) Ký tên

File đính kèm:

  • doc1413513684_danh_sach_dang_ky_viet_giao_trinh_tltk_3974.doc
Mẫu đơn liên quan