Đơn xin nhập học và đăng ký chọn tổ hợp môn học trường THPT Nguyễn Hữu Huân

docx2 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 25/10/2022 | Lượt xem: 1478 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nhập học và đăng ký chọn tổ hợp môn học trường THPT Nguyễn Hữu Huân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU HUÂN ĐƠN XIN NHẬP HỌC VÀ ĐĂNG KÝ CHỌN TỔ HỢP MÔN HỌC NĂM HỌC 2022 – 2023 Kính gửi: Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Hữu Huân 1.Họ tên học sinh Số thứ tự 2.Số báo danh THI TUYỂN SINH LỚP 10:..................................................................... 3. Ngày sinh:............................Nơi sinh: ..............................Nam ¨ Nữ ¨ Đoàn viên: ¨ - Biết bơi: ¨ Hộ khẩu: Thành phố ¨ KT3 ¨ Tỉnh ¨ 6. Số Căn cước công dân: ................................................................................................ 7. Dân tộc: .........................Tôn giáo:..................... Con thương binh ¨ Con Liệt sĩ ¨ 8. Hiện cư ngụ tại Số nhà: ....................... Đường:............................................................ Phường/Xã:.............................................. Quận/Huyện: .................................................. 9. Họ tên Cha:.................................. Năm sinh: ............. Nghề nghiệp: .......................... 10. Họ tên Mẹ:................................. Năm sinh: ............. Nghề nghiệp: .......................... Địa chỉ Mail (nếu có): ...................................................................................................... 11.Điện thoại (bắt buộc): Cha: ............................. hoặc Mẹ: ........................................... 12.Đạt giải hội thi cấp thành phố (HS Giỏi, Văn nghệ, TDTT,.): Môn: ....................................................... Giải:........................................ 13.Trường THCS học năm lớp 9: Điểm thi TS lớp 10: Môn Toán: Ngữ văn: tiếng Anh Tổng điểm: Điểm trung bình cả năm lớp 9 năm học 2021 – 2022:...... Điểm trung bình cuối năm lớp 9 các môn: Toán: Vật lý: .. Hóa học:. Sinh học: Ngữ văn:. Tiếng Anh:...Lịch sử: Địa lý: 17.Đăng ký chọn ban: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA HỌC XÃ HỘI Lý, Lý, Lý, Hóa, Lý, Hóa, Lý, Hóa, Lý, Hóa, Lý, Sử, Hóa, Sinh, Hóa, Hóa, Sinh, Địa, Sinh, Sử, Sinh, Sinh, Địa, Sử, Địa, Sử, Địa, Sinh, Sinh, Công Công Kinh tế Kinh tế Kinh tế Kinh tế Kinh tế Sử, Địa, Tin nghệ nghệ pháp pháp pháp pháp pháp Tin luật, Tin luật, luật, Tin luật, luật, Công Tin Tin nghệ Phụ huynh phải ghi số 1 (ưu tiên 1) hoặc số 2 (ưu tiên 2) vào hai trong số 4 ô chọn ở trên. Phụ huynh không đánh dấu X hoặc chỉ ghi 1 nguyện vọng Trường xếp lớp theo tổ hợp môn đã chọn, (theo ưu tiên 1, trong trường hợp lớp đủ sỉ số sẽ chuyển sang sử dụng theo ưu tiên 2) nguyên tắc xếp sẽ dựa trên kết quả học tập bộ môn phù hợp với điểm trung bình các môn đã chọn. Nay tôi làm đơn này xin cho phép con tôi được nhập học vào lớp 10 trường THPT Nguyễn Hữu Huân. Tôi xin cam kết phối hợp, nhắc nhở con tôi thực hiện nghiêm túc quy định, nội quy và các kế hoạch, chương trình giáo dục nhà trường đề ra. Trân trọng! Tp. Hồ Chí Minh, ngày .thángnăm 2022 (PHHS ký tên)

File đính kèm:

  • docxdon_xin_nhap_hoc_va_dang_ky_chon_to_hop_mon_hoc_truong_thpt.docx
Mẫu đơn liên quan