Đơn xin hưởng hỗ trợ chi phí học tập (Dành cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo thi đỗ vào học tại trường ĐHSP Hà Nội 2, hệ chính quy)

pdf1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 25/10/2022 | Lượt xem: 328 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin hưởng hỗ trợ chi phí học tập (Dành cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo thi đỗ vào học tại trường ĐHSP Hà Nội 2, hệ chính quy), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐƠN XIN HƯỞNG HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP (Dành cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo thi đỗ vào học tại trường ĐHSP Hà Nội 2, hệ chính quy) Kính gửi: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên Tên em là:............................................................................................ Ngày, tháng, năm sinh: ........................................Nơi sinh: .............................................................. Lớp:..........................Khoa:.........................................Mã số SV:............................................ Hộ khẩu thường trú : ........................................................................................................................... Đối chiếu với đối tượng được hưởng hỗ trợ chi phí học tập được quy định trong Quyết định số 66/2013/QĐ - TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, em thuộc diện (sinh viên đánh dấu “x” vào ô dưới đây): 1. Là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo: 2. Là người dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo: Em xin cam đoan những lời khai trên và các giấy tờ kèm theo là đúng sự thật. Nếu có gì sai sót em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Kính đề nghị Nhà trường xem xét giải quyết cho em được hưởng chế độ chính sách do Nhà nước ban hành. Em xin trân trọng cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA TRỢ LÍ TỔ CHỨC KHOA (Ký và ghi rõ họ tên) , ngày tháng năm 201 Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

File đính kèm:

  • pdfdon_xin_huong_ho_tro_chi_phi_hoc_tap_danh_cho_sinh_vien_la_n.pdf
Mẫu đơn liên quan