Đơn xin nghỉ học có thời hạn trường Đại học công nghệ

docx2 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 25/10/2022 | Lượt xem: 252 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nghỉ học có thời hạn trường Đại học công nghệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN NGHỈ HỌC CÓ THỜI HẠN Kính gửi: Ban giám hiệu Trường Đại học Công nghệ (qua Phòng Công tác Sinh viên) Họ và tên: ....................................................................Mã số SV: .. ............................... Ngày sinh: ......................................................................... Lớp: .. ............................... Ngành học: ...................................................................... Khóa: .. ............................... Địa chỉ liên hệ ................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Điện thoại: ............................................... Email: .. .......................................................... Lý do xin nghỉ học có thời hạn: ........................................................................................ ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Điểm trung bình chung tích lũy: ... Xin nghỉ học từ ngày:..................................................đến ngày..................................... .. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm Ý kiến của phụ huynh Người làm đơn XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG/ CƠ QUAN CÔNG TÁC CỦA BỐ, MẸ (xác nhận thông tin người ghi ở mục “Ý kiến của phụ huynh” là phụ huynh của sinh viên) Hà Nội, ngày.tháng.năm .. Ý KIẾN CỦA PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN (đề nghị ghi ý kiến, ký và ghi rõ họ tên) Hà Nội, ngày.tháng.năm .. Ý KIẾN CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH (đề nghị ghi ý kiến, ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docxdon_xin_nghi_hoc_co_thoi_han_truong_dai_hoc_cong_nghe.docx
Mẫu đơn liên quan