Đơn xin nghỉ học dành cho phụ huynh viết cho con

doc1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 22/10/2022 | Lượt xem: 297 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nghỉ học dành cho phụ huynh viết cho con, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC Kính gửi: - Ban Giám hiệu trường ................................ - Giáo viên chủ nhiệm lớp ............................ Tôi tên là: ..................................................................................................... Phụ huynh em: ..........................Lớp ........... Năm học ............ Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Giám Hiệu chấp thuận cho học sinh: ........................... được phép nghỉ học. Thời gian nghỉ: Từ ngày ..................... đến ................ Lý do: .......................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... Thời gian xin được học lại: Tôi cam đoan sẽ tạo điều kiện giúp đỡ con chép bài, làm bài tập đầy đủ để theo kịp chương trình học trên lớp. Rất mong Ban Giám Hiệu xem xét và giải quyết. Trân trọng cảm ơn! ..........., ngày...tháng...năm... Người viết đơn

File đính kèm:

  • docdon_xin_nghi_hoc_danh_cho_phu_huynh_viet_cho_con.doc
Mẫu đơn liên quan