Đơn xin nhập học trường mầm non phổ thông quốc tế Kinh Bắc song ngữ Việt Anh

docx2 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 25/10/2022 | Lượt xem: 1205 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nhập học trường mầm non phổ thông quốc tế Kinh Bắc song ngữ Việt Anh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ảnh 3x4cm ĐƠN XIN NHẬP HỌC ADMISSION FORM Xin hãy điền tất cả những thông tin trong đơn này/ Please, complete all sections of this form MỤC I: THÔNG TIN TỔNG QUÁT/ SECTION I: GENERAL INFORMATION Học sinh Student Họ/Family Name: Tên/First Name:.. Tên thường gọi/Nick name: Ngày sinh/Date of birth:. Hiện đang học lớp/Current class:.Tại trường/Current school:... Quốc tịch/Nationality: Cha Father Họ/Family Name: Tên/First Name:... Địa chỉ/Address:. E-mail:. Điện thoại/Phone: Quốc tịch/Nationality:. Mẹ Mother Họ/Family Name: Tên/First Name:.. Địa chỉ/Address:. E-mail:. Điện thoại/Phone: Quốc tịch/Nationality:. Anh, chị, em ruột Siblings Tên/First Name . .. .. Ngày Sinh/Date of birth . .. .. Học trường/School . .. .. MỤC II: QUÁ TRÌNH HỌC TẬP/SECTION II: EDUCATION HISTORY Trường đã học gần đây nhất/Most recent school attended: STT Tên trường Name of Schools Tỉnh/TP Town/City Từ-tới/From-to Tháng/Năm (M/Y) Lớp Class Kết quả Grades 1 2 3 Bản photo về kết quả học tập gần đây nhất/Copies of the most recent school reports Tính trạng sức khỏe/Health status: Chiều cao/Height:..Cân nặng/Weight: Lựa chọn bệnh viện khám sức khỏe khi cần thiết/Chose one hospital for examination when necessary Tỉnh/Provincial □ Trung ương/Central □ Tư nhân/Private Con bạn có bị dị ứng không?/Does your child have allergies? Có/Yes □ Không/No Nếu có thì thường hay dị dứng với chất gì?/ If yes, which allergies? .. Khả năng đặc biệt trong môn học/Is your child gifted in any subject? .. MỤC III: TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ/SECTION III: LANGUAGE Tiếng mẹ đẻ/Mother tongue: Ngoại ngữ/Foreign language:... Đã có chứng chỉ tiếng Anh nào trước đây chưa?/Has the child taken any English proficiency test before? .. MỤC IV: THÔNG TIN KHÁC/SECTION IV: OTHER INFORMATION Nhà trường cho ban phụ huynh học sinh biết số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của chúng tôi Tôi đồng ý/I agree □ Tôi không đồng ý/Do not agree That my telephone number and my e-mail will be given to parents representatives. Con bạn có nhu cầu sử dụng xe bus của trường không?/Would you like to go by school bus? Có/Yes □ Không/No Địa chỉ đưa đón/Where to meet and see off? .. Xin vui lòng cho biết tên, điện thoại của ít nhất 2 người để nhà trường liên lạc trong trường hợp khẩn cấp. Please, give the name an telephone number of at least two people to contact in case of any emergency Tên/Name . . Điện thoại/Telephone . . Quan hệ với học sinh/Relationship to student Ngày/Date:.. Chữ ký phụ huynh Signature of parent or guardian:. Một trí lực tốt, một tâm hồn tươi sáng trong một cơ thể khỏe mạnh Khu ĐTM Nam Võ Cường – TP. Bắc Ninh Tel: 0241.3.811.707 - Hotline: 0983.222.777 - Web: kbis.edu.vn Email: info@kbis.edu.vn

File đính kèm:

  • docxdon_xin_nhap_hoc_truong_mam_non_pho_thong_quoc_te_kinh_bac_s.docx
Mẫu đơn liên quan