Đơn xin nhập học và đăng kí dự thi lớp Đề án ngoại ngữ quốc gia trường THPT Phạm Hùng

docx1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 25/10/2022 | Lượt xem: 1187 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nhập học và đăng kí dự thi lớp Đề án ngoại ngữ quốc gia trường THPT Phạm Hùng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD&ĐT VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT PHẠM HÙNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN NHẬP HỌC VÀ ĐĂNG KÍ DỰ THI LỚP ĐỀ ÁN NGOẠI NGỮ QUỐC GIA NĂM 2021 - Kính gửi: Hiệu trưởng trường THPT Phạm Hùng - Họ và tên học sinh: . - Ngày, tháng, năm sinh: ../../. Giới tính: .. - Nơi sinh: . - Dự thi tại Hội đồng thi: .. - Phòng thi: .. Số báo danh: . - Đã học xong lớp 9 tại trường: . Điểm TBCN lớp 9 Ngữ Văn: Anh Văn: Toán: Điểm thi lớp 10 Ngữ Văn: Anh Văn: Toán: Đã học lớp đề án Ngoại ngữ: Có chứng chỉ Ngoại ngữ:  Tên chứng chỉ Ngoại ngữ: ... Em xin đăng kí dự thi lớp Đề án Ngoại ngữ: Em xin không đăng kí dự thi lớp Đề án Ngoại ngữ: Em xin cam kết thực hiện đúng các qui định của nhà trường, nếu sai sót em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm./. Ý kiến của CMHS Long Hồ, ngày tháng năm 2021 Tôi tên: ... (Học sinh ký tên, ghi họ tên) Là phụ huynh của em: . Đồng ý cho con tôi nhập học như đã đăng ký trong đơn. (Ký tên, ghi họ tên) Ghi chú: - Học sinh đã học Đề án Ngoại ngữ ở cấp THCS sẽ tiếp tục học lớp Đề án Ngoại ngữ mà không cần đăng kí thi. - Phần đăng ký dự thi lớp Đề án Ngoại ngữ là tự nguyện theo nguyện vọng của học sinh và Phụ huynh học sinh. - Học sinh nộp lại đơn chậm nhất ngày 25/7/2021 tại phòng Bảo vệ. - Học sinh không tự ý may đồng phục mà tập trung may đo thống nhất tại trường.

File đính kèm:

  • docxdon_xin_nhap_hoc_va_dang_ki_du_thi_lop_de_an_ngoai_ngu_quoc.docx