Đơn xin thuê đất (trong khu công nghệ cao, khu kinh tế)

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1636 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin thuê đất (trong khu công nghệ cao, khu kinh tế), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 05b/ĐĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT (Trong khu công nghệ cao, khu kinh tế) Kính gửi: Ban Quản lý khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô 1. Người xin thuê đất (viết chữ in hoa)* Đối với cá nhân ghi rõ họ tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND, địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; Đối với hộ gia đình thì ghi “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của chủ hộ gia đình; trường hợp hai vợ chồng cùng xin thuê đất thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng. Đối với tổ chức phải ghi rõ tên tổ chức, ngày thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi họ và tên, quốc tịch, số và ngày, nơi cấp hộ chiếu. :....................................................................... ....................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 2. Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................................... 3. Địa chỉ liên hệ:.....................................................................Điện thoại:…................. 4. Địa điểm khu đất xin thuê:......................................................................................... 5. Diện tích xin thuê (m2):.............................................................................................. 6. Để sử dụng vào mục đích:.......................................................................................... 7. Thời hạn sử dụng (năm):............................................................................................ 8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai; nộp tiền thuê đất đầy đủ, đúng hạn; Các cam kết khác (nếu có).......................................................................................... ........................................................................................................................................ ..., ngày ... tháng ... năm ... Người xin thuê đất (Ký, ghi rõ họ tên, nếu tổ chức thì phải đóng dấu)

File đính kèm:

  • docbm_tnmt_08_don_xin_thue_dat_trong_khu_cong_nghe_cao_khu_kinh_te__5043.doc
Mẫu đơn liên quan