Đơn xin tiếp tục học (Dành cho sinh viên tạm dừng học tập) trường Đại học Thủ Dầu Một

doc1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 461 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin tiếp tục học (Dành cho sinh viên tạm dừng học tập) trường Đại học Thủ Dầu Một, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bình Dương, ngày tháng năm 2. BM.5A ĐƠN XIN TIẾP TỤC HỌC (Dành cho sinh viên tạm dừng học tập) Kính gửi: - Lãnh đạo Phòng ĐTĐH - Giám đốc CTĐT. Tôi tên:., sinh ngày.. .. MSSV:.., Lớp:.., Khóa học: 20 – 20 .. Ngành:.., Khoa :... .. Điện thoại liên lạc:... .. Tôi đã được phép tạm nghỉ học kỳ, kể từ học kỳ . năm học 20. - 20. đến hết học kỳ .. năm học 20 - 20.., Lý do nghỉ học: theo quyết định số . QĐ/ĐHTDM, ngày của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một. Nay đã hết thời gian tạm nghỉ học, tôi làm đơn này kính xin Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một cho phép tôi được trở lại trường tiếp tục học tập. Rất mong sự chấp thuận của Hiệu trưởng nhà trường./. Ý kiến gia đình Bình Dương,ngày .tháng .. năm 20 . Người làm đơn (ký, ghi họ và tên) Ñòa ph Xác nhận của địa phương nơi sinh viên cư trú trong thời gian tạm nghỉ học Ý kiến của Giám đốc chương trình (ký tên và ghi rõ lớp tên lớp sinh viên tiếp tục theo học) Ý kiến của Phòng ĐTĐH

File đính kèm:

  • docdon_xin_tiep_tuc_hoc_danh_cho_sinh_vien_tam_dung_hoc_tap_tru.doc
Mẫu đơn liên quan