Đơn xin vào học Lớp 1 cho con

docx1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 25/10/2022 | Lượt xem: 1323 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin vào học Lớp 1 cho con, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN VÀO HỌC LỚP 1 NĂM HỌC: 2022 - 2023 Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh trường Tiểu học .... Tôi tên là:.....Điệnthoại:.................... Phụ huynh của em:; Giớitính:.................. Ngày, tháng, năm sinh:././.......; Nơisinh:.............. Hộ khẩu thường trú của học sinh: Tổ:.. Khu phố:.......Phường:.................................. Chỗ ở hiện tại: Tổ:Khu phố: Phường:............................................................... (Theo điạ chỉ mới sau khi sáp nhập và đổi tên khu phố theo quyết định số 2584/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị). Đã học lớp mẫu giáo: Chưa qua lớp mẫu giáo: Hộ khẩu thường trú của bố, mẹ: Tổ: Khu phố:...Phường:.............................................. Tôi xin đăng ký cho con tôi được vào học lớp 1, năm học 2022 - 2023 tại trường Tiểu học .. Học 2 buổi: Học 2 buổi (có bán trú): Nếu con tôi được vào học, tôi xin cam đoan sẽ thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của nhà nước và của nhà trường./. Kèm theo: Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ; Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi; Bản sao hộ khẩu thường trú (có bản chính để đối chiếu); Các giấy tờ khác (nếu cần): .... .... , ngày . tháng năm 2022 .., ngày tháng năm 2022 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH PHỤ HUYNH HỌC SINH (Họ tên, chữ ký, đóng dấu) (Họ tên, chữ ký) Ghi chú: Đơn xin vào học được lưu giữ trong toàn cấp học.

File đính kèm:

  • docxdon_xin_vao_hoc_lop_1_cho_con.docx
Mẫu đơn liên quan