Đơn xin vào Lớp 1 chi tiết

docx3 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 25/10/2022 | Lượt xem: 883 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin vào Lớp 1 chi tiết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND QUẬN............................... TRƯỜNG TIỂU HỌC .............................. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------o0o---------- Số đơn:......./TH........... ..................., ngày ........tháng........năm ........... ĐƠN XIN VÀO LỚP 1 Năm học ............ - ............... Kính gửi: Ban giám hiệu trường...................................................... 1. Họ và tên học sinh: .......NamNữ Ngày sinh:.......Nơi sinh (tỉnh, thành phố):........................... Hộ khẩu thường trú:............................................................. Hiện đang cư trú tại:............................................................. Số điện thoại nhà riêng:....................................................... Khi cần báo tin cho ai?:........................................................ Đã qua lớp mẫu giáo chưa?:................................................ Đăng ký học bán trú tại trường (ghi rõ có hay không):... 2. Họ tên bố: .................Điện thoại:....................................... Nghề nghiệp, nơi làm việc:..................................................... 3. Họ tên mẹ: ..................Điện thoại:...................................... Nghề nghiệp, nơi làm việc:................................................... Gia đình xin cam kết sẽ kết hợp cùng nhà trường chăm sóc, quản lý, giáo dục con em thực hiện tốt nội quy của nhà trường./. NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ (Ký và ghi rõ họ tên) PHỤ HUYNH HỌC SINH (Ký và ghi rõ họ tên) Những lưu ý khi làm hồ sơ dự tuyển vào lớp 1: - Hồ sơ xin học gồm: 01 đơn (theo mẫu) + 01 bản sao giấy Khai sinh hợp lệ + 01 bản hộ khẩu photcopy (không cần công chứng) hoặc Giấy xác nhận cư trú. Mang theo Sổ hộ khẩu + bản chính Giấy khai sinh (để Nhà trường đối chiếu, kiểm tra). Tiếp nhận Giấy khai sinh hợp lệ như sau: Giấy khai sinh photô từ bản chính phải có công chứng (hoặc Giấy khai sinh bản sao từ bản chính phải có dấu đỏ của UBND cấp có thẩm quyền). CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------o0o--------- ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 1 (TRÁI TUYẾN) Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Tiểu học ..................... Tôi tên: ................................................................................... Hiện ngụ ở khu vực (ấp) ......., Phường (xã): ...thành phố (huyện) ........., tỉnh: .......... Xin đăng ký nhập học lớp Một cho: tôi Họ và tên học sinh: ......... Nam Nữ Ngày, tháng, năm sinh: ......................................................... Nơi sinh: ................................................................................. Họ và tên cha:.... năm sinh:...... nghề nghiệp .......................... Nơi công tác (nếu có): .............................................................. Họ và tên mẹ:.... năm sinh:...... nghề nghiệp .............................. Nơi công tác (nếu có): ................................................................ Cháu đã học qua Mẫu giáo tại trường: ....................................... Hiện cháu đang sống với: ........................................................... Tại địa chỉ: khu vực (ấp)..........., phường (xã) .......thành phố (huyện) .............. Tên chủ hộ: ............................................................................... Số điện thoại liên lạc khi cần: ................................................... Tôi có nguyện vọng cho cháu được học tại trường với hình thức học: - Hai buổi/ngày - Hai buổi/ngày có bán trú Chúng tôi xin chấp hành các chủ trương của ngành Giáo dục và thực hiện đúng mọi quy định của Nhà trường đề ra. Xin chân thành cám ơn! Người viết đơn ..........., ngày ...... tháng ...... năm 20..... Hồ sơ kèm theo: 01(một) đơn xin nhập học. 01(một) bản sao giấy khai sinh. 01 (một) bản sao hộ khẩu (có xác nhận sao y bản chính). Giấy chứng nhận đã qua Mẫu giáo. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có). Ý KIẾN CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC ..................... Đồng ý nhận em: ........................................ Vào học lớp 1 - Năm học 20..... - 20..... ..............., ngày...........tháng......năm 20..... HIỆU TRƯỞNG

File đính kèm:

  • docxdon_xin_vao_lop_1_chi_tiet.docx
Mẫu đơn liên quan