Đơn xin xác nhận của UBND xã 01

docx2 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 194 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin xác nhận của UBND xã 01, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN XÁC NHẬN Kính gửi: UBND.................................................. Tôi tên là:.......................................................................... Sinh ngày:........................................................................... Nơi thường trú: .................................................................. Giấy CMND số................. Cấp ngày: .. Nơi cấp: .................................... Nay tôi làm đơn này kính mong UBND xác nhận... ...................................................................................................................................... .. .. Lý do yêu cầu xác nhận: ......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Tôi xin chân thành cảm ơn. ........................... , ngày..tháng . năm .. Người yêu cầu (Ký và nghi rõ họ tên) .............................................. Xác nhận của chính quyền địa phương: .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docxdon_xin_xac_nhan_cua_ubnd_xa_01.docx
Mẫu đơn liên quan