Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến kèm mô tả sáng kiến

doc2 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 413 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến kèm mô tả sáng kiến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu 01/ĐYC-QLCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi: .. Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây: Số TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nơi công tác (hoặc nơi thường trú) Chức danh Trình độ chuyên môn Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến (ghi rõ đối với từng đồng tác giả, nếu có)  1  2  .. Là tác giả (nhóm tác giả) đề nghị xét công nhận sáng kiến: .................................. - Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (trường hợp tác giả không đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến): - Lĩnh vực áp dụng sáng kiến:................................................................................ - Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử, (ghi ngày nào sớm hơn): Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có): TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nơi công tác (hoặc nơi thường trú) Chức danh Trình độ chuyên môn Nội dung công việc hỗ trợ 1 2 .. Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bến Tre, ngày ... tháng... năm .. Người nộp đơn (Ký và ghi rõ họ tên) Mẫu 02/MTSK-QLCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc MÔ TẢ SÁNG KIẾN Mã số (do Thường trực HĐ ghi): 1.Tên sáng kiến: 2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến (VD: cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, quản lý giáo dục): .. 3. Mô tả bản chất của sáng kiến: 3.1. Tình trạng giải pháp đã biết (Nêu hiện trạng trước khi áp dụng giải pháp mới; phân tích ưu nhược điểm của giải pháp cũ để cho thấy sự cần thiết của việc đề xuất giải pháp mới để khắc phục nhược điểm của giải pháp cũ): 3.2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến: - Mục đích của giải pháp (để giải quyết vấn đề gì): - Nội dung giải pháp (chỉ ra tính mới, sự khác biệt của giải pháp mới so với giải pháp cũ; nêu cách thức thực hiện, các bước thực hiện của giải pháp mới một cách cụ thể ): . 3.3. Khả năng áp dụng của giải pháp (Nêu rõ ràng cụ thể khả năng áp dụng vào thực tế của giải pháp mới, có thể áp dụng cho những đối tượng nào, cơ quan, tổ chức nào). 3.4. Hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng giải pháp (Nêu hiệu quả, lợi ích cụ thể (hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường tính toán số tiền làm lợi, phương pháp tính) đã thu, hoặc dự kiến thu được theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã áp dụng sáng kiến (nếu có); và theo ý kiến của tác giả sáng kiến) . 3.5. Tài liệu kèm theo gồm: - Bản vẽ, sơ đồ (bản) - Bản tính toán (bản) - Các tài liệu khác (bản) Bến Tre, ngày .. tháng năm 20

File đính kèm:

  • docdon_yeu_cau_cong_nhan_sang_kien_kem_mo_ta_sang_kien.doc