Giấy chứng nhận sinh viên đang học tại trường Đại học Quốc tế (Dùng để hoãn NVQS)

docx1 trang | Chia sẻ: admin | Ngày: 06/07/2024 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giấy chứng nhận sinh viên đang học tại trường Đại học Quốc tế (Dùng để hoãn NVQS), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ Số: /GCN - ĐHQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022 GIẤY CHỨNG NHẬN Hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế chứng nhận: Sinh viên: Mã số sinh viên: Ngày sinh: Địa chỉ: Hiện nay là sinh viên Khoa/ Bộ môn: Thời gian nhập học: 9/20 Thời gian ra trường đúng tiến độ: 12/20 Thời gian đào tạo tối đa: 12/20. Nội dung: Bổ sung hồ sơ tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo yêu cầu địa phương. Giấy này xác nhận theo đề nghị của sinh viên, thông tin đã được kiểm tra trên hệ thống quản lý sinh viên trường Đại học Quốc tế./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, HCTH. TL. HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG CTSV Đào Thị Kim Oanh

File đính kèm:

  • docxgiay_chung_nhan_sinh_vien_dang_hoc_tai_truong_dai_hoc_quoc_t.docx