Mẫu biên bản hòa giải

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 3146 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu biên bản hòa giải, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUẬN: …….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ỦY BAN NHÂN DÂN ------------- PHƯỜNG (XÃ) …… ------------ …….., ngày …. tháng … năm ….. BIÊN BẢN HÒA GIẢI Hôm nay, lúc …. giờ … ngày …. tháng …. năm ….. Tại UBND phường: …………………………………………………………………………………………………………….. Chúng tôi là: …………………………………………………………………………………………………………………….. Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………………………. Công tác tại UBND phường: …………………………………………………………………………………………………... Có lập biên bản về việc: ……………………………………………………………………………………………………….. Một bên là: ……………………………………………………………………………………………………..………. Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………………….. Ngụ tại: …………………………………………………………………………………………………………………….... Một bên là: ……………………………………………………………………………………………………………... Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………………….. Ngụ tại: …………………………………………………………………………………………………………………….... Ngoài ra đến dự còn có: …………………………………………………………………………………………………... NỘI DUNG SỰ VIỆC ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… KẾT QUẢ HÒA GIẢI ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Biên bản đã đọc lại cho mọi người cùng nghe công nhận là đúng và cùng ký tên. Ông (bà) Ông (bà) Ký tên Đại diện UBND Phường Ký tên Họ và tên (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) Họ và tên

File đính kèm:

  • docMau Bien Ban Hoa Giai.doc