Mẫu biên bản họp hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1869 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu biên bản họp hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu 14. Biên bản họp hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đơn vị: ……………………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ 1. Tên đề tài, mã số : 2. Chủ nhiệm đề tài: 3. Cơ quan chủ trì: 4. Quyết định thành lập hội đồng: 5. Ngày họp: Địa điểm: Thành viên hội đồng: Tổng số: Có mặt: Vắng mặt: Khách mời dự: Kết luận của hội đồng: 9.1. Kết quả bỏ phiếu đánh giá: - Số phiếu đánh giá ở mức “Đạt”: Số phiếu đánh giá ở mức “Không đạt”: - Đánh giá chung : Đạt – Không đạt – (Đánh giá chung được xếp loại “Đạt” nếu trên 2/3 thành viên hội đồng có mặt xếp loại “Đạt”) 9.2. Những nội dung cần sửa chữa, bổ sung, hoàn chỉnh hay làm rõ: Stt Nội dung Yêu cầu cần sửa đổi, bổ sung, làm rõ (ghi chi tiết yêu cầu) 1 Mục tiêu  2 Nội dung 3 Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 4 Sản phẩm khoa học 5 Sản phẩm đào tạo Sản phẩm ứng dụng Giá trị khoa học Giá trị ứng dụng Ý kiến khác: Những nội dung không phù hợp với Thuyết minh đề tài KH&CN cấp Bộ (Sử dụng cho những trường hợp được đánh giá ở mức “Không đạt”) Cơ quan chủ trì Chủ tịch hội đồng Thư ký (ký, họ tên, đóng dấu) (ký, họ tên) (ký, họ tên)

File đính kèm:

  • docMau Bien Ban Hop Hoi Dong Co So De Tai.doc
Mẫu đơn liên quan