Mẫu biên bản vi phạm nội quy công ty

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 17027 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu biên bản vi phạm nội quy công ty, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG TY CP ... Địa chỉ:... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ====== o0o ====== BIÊN BẢN VI PHẠM Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ..., vào lúc ... giờ ... phút ... Họ tên người vi phạm: Bộ phận: Nội dung vi phạm: Lý do: Thiệt hại ban đầu (Nếu có): Hình thức xử lý: Người vi phạm Người lập biên bản/ Tổ kiểm tra

File đính kèm:

  • docmau_bien_ban_vi_pham_noi_quy_cong_ty_2072.doc
Mẫu đơn liên quan