Mẫu Đơn đề nghị xem xét

docx1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 321 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu Đơn đề nghị xem xét, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————- , ngày .. tháng năm .. ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT (Đối với Quyết định số, ngày tháng năm của..) Kính gửi: . Tên tôi là: . (trường hợp là tổ chức thì ghi tên đầy đủ tên của tổ chức) Số CMTND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: Địa chỉ: Điện thoại: Mail: Mã số thuế (nếu có): Là: trong việc Lý do đề nghị xem xét: Yêu cầu của người đề nghị: Kèm theo đơn đề nghị là các tài liệu, chứng cứ sau đây: 1 2 Xin chân thành cảm ơn! Người làm đơn (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docxmau_don_de_nghi_xem_xet.docx
Mẫu đơn liên quan