Đơn đề nghị xác nhận trình độ ngoại ngữ trường Đại học Cần Thơ (Anh Văn)

doc1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 25/10/2022 | Lượt xem: 235 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị xác nhận trình độ ngoại ngữ trường Đại học Cần Thơ (Anh Văn), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ Kính gửi: Phòng Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ Tôi tên: MSSV: Ngày sinh: Nơi sinh: Ngành học: Khóa: Số điện thoại liên hệ: Nay, tôi làm đơn này đề nghị được xác nhận hoàn thành các học phần Anh văn căn bản trong chương trình đào tạo bậc đại học tương đương trình độ A. Kính mong Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ xem xét và xác nhận giúp. Chân thành cám ơn./. Cần Thơ, ngày........tháng........năm .. Người làm đơn XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG TL. HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO . . . . . . . . . . . . . . . . . .

File đính kèm:

  • docdon_de_nghi_xac_nhan_trinh_do_ngoai_ngu_truong_dai_hoc_can_t.doc
Mẫu đơn liên quan