Mẫu công văn đề nghị cấp giấy phép tham quan du lịch dành cho các công ty du lịch lữ hành

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 3292 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu công văn đề nghị cấp giấy phép tham quan du lịch dành cho các công ty du lịch lữ hành, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu N27   CÔNG TY.............   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: ................       ..............., ngày...........tháng........năm.........     Kính gửi:……………………………   Đề nghị quý Cục giải quyết cho....... người nước ngoài vào tham quan, du lịch từ.....giờ..... ngày....../...../201...  đến...... giờ....... ngày...../...../201... theo chương trình do Công ty chúng tôi tổ chức. Chi tiết cụ thể về số khách này như sau: 1. Đến từ nước/lãnh thổ............................. trên máy bay/tàu biển số.................. ngày...................... và sẽ đi đến nước/lãnh thổ................. 2. Quá cảnh cửa khẩu...................................... từ....... giờ..... ngày...../...../201... đến....... giờ..... ngày...../...../201... 3. Danh sách:  STT Họ và tên (chữ in hoa) Giới tính Ngày tháng năm sinh Quốc tịch Hộ chiếu số                      Cán bộ Công ty trực tiếp quản lý, hướng dẫn khách.......................................     Công ty chúng tôi xin đảm bảo quản lý, hướng dẫn khách tham quan, du lịch đúng quy định./.  Nơi nhận:                                                                    GIÁM ĐỐC CÔNG TY - Như trên;                                                                   (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên) - Lưu:    

File đính kèm:

  • docMau Cong Van De Nghi Cap Gp Tham Quan Du Lich Danh Cho Cac Cty Du Lich Lu Hanh.doc