Mẫu đơn khiếu nại (Thanh tra tín dụng và đầu tư)

pdf5 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1792 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn khiếu nại (Thanh tra tín dụng và đầu tư), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ABN 59 104 961 882 1 Mẫu đơn này sẽ cho phép chúng tôi thu thập và sử dụng những thông tin cần thiết để đánh giá và điều tra việc khiếu nại của bạn. Xin vui lòng điền vào các ô trống trên đơn và đảm bảo rằng tất cả những người có liên quan (ví dụ như người có tài khoản chung) sẽ ký tên và đề ngày khiếu nại trên trang 4. Nếu bạn cần giúp điền mẫu đơn này, xin vui lòng gọi cho chúng tôi qua số 1800 138 422 trong khoảng từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều Thứ Hai đến Thứ Sáu giờ Miền Đông Úc châu (trừ các ngày nghỉ lễ). Để xem một bản sao về các Qui định của chúng tôi hoặc muốn khiếu nại trực tuyến, xin vui lòng vào trang mạng www.cio.org.au. Cá nhân Người khiếu nại Chính Người khiếu nại thứ hai Xưng hô Tên Xưng hô Tên Họ Họ Ngày sinh (ngày/tháng/năm) Ngày sinh (ngày/tháng/năm) Người khiếu nại Chính sẽ là điểm liên lạc chủ yếu của chúng tôi. Nếu bạn có người đại diện thí dụ như một thân nhân, một người bạn hay một luật sư, xin điền vào trang 5. Địa chỉ Địa chỉ Nơi ở Địa chỉ Bưu điện Vùng Vùng Tiểu bang Mã vùng Tiểu bang Mã vùng Điện thoại Đt.Doanh nghiệp Fax Đt. Di động Đt. Nhà Email (Nếu bạn cung cấp địa chỉ email, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn qua email.) Bạn có cần một phiên dịch giúp bạn trong việc khiếu nại không? Có Không Ngôn ngữ Bạn cần những hỗ trợ gì khác? Ví dụ khó khăn về học, nhìn, nghe Bạn có phải là người Thổ dân hay người Đảo Torres Strait không? Có Không Địa chỉ gửi đơn: Credit and Investments Ombudsman– Case Management Fax: 02 9273 8440 Mail: PO Box A252, Sydney South NSW 1235 Đơn Khiếu nại Thanh tra Tín dụng và Đầu tư Chi tiết Người khiếu nại ABN 59 104 961 882 2 Thanh tra Tín dụng và Đầu tư Tên của cá nhân hay doanh nghiệp mà bạn khiếu nại là gì? (Chúng tôi sẽ gọi cá nhân hay doanh nghiệp này là người cung cấp dịch vụ tài chính hoặc viết tắt là FSP.) Tên của cá nhân hay doanh nghiệp mà bạn đầu tiên làm việc với là gì? Tên trên tài khoản: Số tài khoản: Có phải là bạn thay mặt một doanh nghiệp nộp đơn khiếu nại này không? Có Không Có phải là việc khiếu nại của bạn đã, hoặc đang được một tòa án, tòa hòa giải, nhân viên hòa giải hay Dịch vụ Thanh tra Tài chính xử lý hay không? Có Không Sự kiện gây ra việc khiếu nại bắt đầu xảy ra khi nào? / / Bạn đã yêu cầu FSP giải quyết vấn đề này chưa? Đã Chưa Bạn tiếp xúc với FSP lần đầu về việc giải quyết vấn đề này khi nào? / / Bạn có nhận được thư phúc đáp không? Có Không Nếu có, bạn nhận được thư phúc đáp hôm nào? (Xin nhớ gửi kèm bản sao thư phúc đáp khi bạn nộp đơn khiếu nại.) / / Bạn nhận được sản phẩm hay dịch vụ nào? (Ví dụ vay tiền, mua xe trả góp, tư vấn đầu tư, gửi tiền tiết kiệm, bảo hiểm) Mục đích của sản phẩm đó là gì? (ví dụ vay tiền để đổi sang ngân hàng khác, mua bất động sản, sửa nhà, đặt kế hoạch tài chính, tiết kiệm, đầu tư hay mua bảo hiểm) Số tiền thiệt hại, nếu có, mà bạn muốn được bội thường là bao nhiêu? $ Chúng tôi chỉ có thể xét một khiếu nại nếu số tiền đòi bồi thường ít hơn $500,000. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có thể giải quyết số bồi thường tối đa là $280,000. Nếu số tiền thiệt hại của bạn ít hơn $500,000 nhưng lớn hơn $280,000, bạn có muốn tiếp tục không? Có Không Bạn nghe biết về cơ quan Thanh tra Tín dụng và Đầu tư từ đâu? (Ví dụ Văn phòng Kinh doanh Công bằng (Office of Fair Trading), Dịch vụ Thanh tra Tài chính (Financial Ombudsman Service) … Bạn có đang gặp khó khăn về tài chính không? Có Không Người cho vay đã đưa bạn ra tòa hay chiếm hữu lại tài sản của bạn chưa? Đã Chưa Về việc khiếu nại của bạn ABN 59 104 961 882 3 Thanh tra Tín dụng và Đầu tư Nếu đã, xin cung cấp chi tiết: Nếu bạn gặp bất cứ khó khăn nào trong việc trình bày khiếu nại của bạn, chúng tôi sẽ giúp bạn. Khi giúp, chúng tôi sẽ không "đứng về phía bạn" mà chỉ đơn giản giúp bạn trình bày khiếu nại của mình một cách có thể rõ ràng và chính xác nhất. Chi tiết Khiếu nại Tóm tắt việc khiếu nại của bạn dưới đây bằng cách mô tả ngắn gọn về những gì đã xảy ra, xảy ra khi nào và ai là người mà bạn thấy phải chịu trách nhiệm. Bạn có tài liệu văn kiện hỗ trợ nào không? Nếu có, xin cung cấp bản sao cho chúng tôi – đừng gửi bản chính. Có Không Các văn kiện pháp lý mà bạn có thể muốn cung cấp bao gồm các giấy thỏa thuận, hồ sơ vay mượn, thông báo chi tiết sản phẩm, đơn từ, hợp đồng môi giới, báo cáo định kỳ của ngân hàng, hóa đơn, báo cáo của tư vấn, thư từ, email, bản liệt kê sử dụng điện thoại, quảng cáo, vv… Giải quyết như thế nào thì bạn cho là công bằng và hợp lý đối với khiếu nại của bạn? Bạn có thể gửi thêm các trang phụ vào đơn khiếu nại và nói rõ bạn mong muốn sự việc được giải quyết như thế nào. Xin đính kèm các trang này vào đơn khiếu nại của bạn LƯU Ý Theo qui định của Cơ quan Thanh tra Tín dụng và Đầu tư, tất cả các lời khai và thông tin hoặc tài liệu bạn cung cấp cho chúng tôi đều phải dựa trên cơ sở "không ảnh hưởng pháp lý". Điều này có nghĩa là những gì đã nói hoặc đã làm hoặc những thông tin bạn cung cấp trong suốt quá trình làm việc của chúng tôi sẽ không thể được sử dụng trong các thủ tục tố tụng pháp lý sau này. Chi tiết Khiếu nại ABN 59 104 961 882 4 Thanh tra Tín dụng và Đầu tư Bạn thừa nhận và đồng ý rằng khi ký đơn này, bạn cho phép: a) chúng tôi thu thập, lưu giữ, sử dụng, sửa chữa và công báo thông tin về bạn hoặc về sự khiếu nại; b) người mà bạn đang khiếu nại, ACL của họ và / hoặc AFSL của họ, cung cấp cho chúng tôi thông tin về bạn hoặc về sự khiếu nại mà chúng tôi có thể yêu cầu hoặc họ có thể tự cung cấp cho chúng tôi; và c) chúng tôi cung cấp thông tin về bạn hoặc về sự khiếu nại của bạn cho một cơ quan giải quyết tranh chấp bên ngoài đã được Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) hoặc Văn phòng Ủy viên Thông tin Úc (OAIC), chấp thuận, nếu như chúng tôi thấy rằng việc để cho các cơ quan khác giải quyết việc khiếu nại là thích hợp hơn. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng các thông tin về bạn hoặc về việc khiếu nại của bạn để xem xét và điều tra việc khiếu nại và, giống như một phần của hoạt động bình thường của chúng tôi, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về bạn: a) cho người mà bạn đang khiếu nại, ACL của họ và / hoặc AFSL của họ; b) cho một cơ quan chính phủ hay cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh ví dụ như ASIC; c) cho một cơ quan giải quyết tranh chấp bên ngoài đã được ASIC hoặc OAIC chấp thuận; và d) theo đúng quy trình pháp lý bắt buộc thí dụ như một "trát tòa" của Tòa án ('mục đích chính’). Chúng tôi không tham gia vào các hoạt động tiếp thị trực tiếp và sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ ai với mục đích đó. Quyền Riêng tư của bạn Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng hoặc tiết lộ những thông tin cá nhân của bạn cho một mục đích phụ khác ngoài mục đích chính nếu:  mục đích phụ này có liên quan đến mục đích chính (và nếu nó là thông tin kín đáo về bạn có liên quan trực tiếp đến mục đích chính), và bạn có thể nghĩ một cách hợp lý rằng chúng tôi sẽ sử dụng hoặc tiết lộ những thông tin đó cho mục đích phụ; hoặc  bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ; hoặc  chúng tôi tin một cách hợp lý rằng việc sử dụng hoặc tiết lộ này là cần thiết để giảm nhẹ hoặc ngăn chặn một mối đe dọa nghiêm trọng sẽ xảy ra cho cuộc sống, sức khỏe hay sự an toàn của một cá nhân hoặc giảm nhẹ hay ngăn chặn một mối đe dọa nghiêm trọng cho sức khỏe hoặc sự an toàn của công chúng; hoặc  chúng tôi có lý do để nghi ngờ rằng một hoạt động phi pháp đã, đang, hoặc có thể xảy ra, và chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ những thông tin đó như là một phần cần thiết của việc báo cáo mối quan ngại của chúng tôi cho những người hoặc cơ quan thẩm quyền có liên quan như ASIC và OAIC. Muốn có một bản sao đầy đủ về chính sách bảo mật của chúng tôi bạn có thể vào www.cio.org.au hoặc gọi số 1800 138 422. Người khiếu nại Chính Người khiếu nại thứ hai Tôi/Chúng tôi: ủy nhiệm Cơ quan Thanh tra Tín dụng và Đầu tư chuyển tiếp đơn khiếu nại và các tài liệu hỗ trợ của tôi/chúng tôi cho: a) (Xin ghi vào phía trên tên của người hoặc công ty mà bạn đang khiếu nại) b) Nhân viên Tín dụng có Giấy phép Úc (ACL) hoặc Nhân viên Dịch vụ Tài chính có Giấy phép Úc (AFSL) có liên quan (nếu cá nhân hoặc công ty mà bạn đang khiếu nại là một đại diện của ACL hoặc AFSL). Ký Ký Ngày Công ty khiếu nại (nếu thích hợp) Người khiếu nại thứ hai Thông báo Công khai Người khiếu nại Chính Ký Ký Ngày Giám đốc duy nhất và Thư ký / Giám đốc Giám đốc / Thư ký Ngày Ngày Tên Tên ABN 59 104 961 882 5 Thanh tra Tín dụng và Đầu tư Đây là sự ủy quyền tùy chọn khi bạn muốn thêm một người nữa đại diện cho bạn trong việc quản lý sự khiếu nại của bạn lên Thanh tra Tín dụng và Đầu tư. Người khiếu nại Chính Người khiếu nại thứ hai Tôi/Chúng tôi: ủy nhiệm: đại diện cho tôi trong vụ việc này. Chi tiết Liên lạc Tên người Tên Công ty Địa chỉ Tiểu bang Mã vùng Điện thoại Fax Email Bạn thừa nhận và đồng ý rằng khi ký bản ủy quyền này, bạn cho phép chúng tôi tiết lộ bất kỳ thông tin nào có liên quan đến việc khiếu nại của bạn cho người mà bạn đã ủy nhiệm làm đại diện cho bạn. Mọi thư từ sẽ được trao đổi với người mà bạn đã chỉ định ở trên. Nếu chúng tôi không thể liên lạc được với người mà bạn đã chỉ định, thì chúng tôi sẽ liên lạc với bạn bằng cách sử dụng phương thức liên lạc bạn đã chọn. LƯU Ý Ký Ký Ngày Ngày Người khiếu nại Chính Người khiếu nại thứ hai Ủy quyền cho đệ tam nhân

File đính kèm:

  • pdfMẫu đơn khiếu nại (Thanh tra tín dụng và đầu tư).pdf
Mẫu đơn liên quan