Mẫu đơn khởi kiện (Ly hôn)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2659 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn khởi kiện (Ly hôn), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc   ……….…(1), ngày….. tháng …… năm………. ĐƠN KHỞI KIỆN(*)   Kính gửi: Toà án nhân dân (2) Họ và tên người khởi kiện: (3) Địa chỉ: (4) Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có) (5) Địa chỉ: (6) Họ và tên người bị kiện: (7) Địa chỉ: (8) Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9) Địa chỉ: (10) Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11) Họ và tên người làm chứng (nếu có) (12) Địa chỉ: (13) Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14) 1. 2. 3. (Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) Người khởi kiện (16) Mẫu số 01 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2006 /NQ-HĐTP ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

File đính kèm:

  • docMẫu đơn khởi kiện (Ly hôn).doc
Mẫu đơn liên quan