Mẫu đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

doc1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 22/10/2022 | Lượt xem: 383 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ..................., ngày..... tháng .... năm ..... ĐƠN XIN TẠM HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân.. Tôi tên là............................... sinh ngày................................................. Nghề nghiệp............................................................................................... CMND/CCCD số: ngày cấp ....... nơi cấp ..................................... Hộ khẩu thường trú .................................................................................................... Nay tôi làm đơn này kính mong đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/quận . xem xét cho tôi được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Lý do: ................................................. theo Điều 41 của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 (Kèm theo giấy tờ có liên quan). Tôi cam đoan những gì trình bày ở trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người làm đơn

File đính kèm:

  • docmau_don_xin_tam_hoan_nghia_vu_quan_su.doc
Mẫu đơn liên quan