Mẫu đơn kiến nghị của tập thể

docx2 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 419 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn kiến nghị của tập thể, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————- .. ngàythángnăm.. ĐƠN KIẾN NGHỊ (V/v: Kiến nghị quy định về..) Kính gửi:. Tên tôi là:Sinh ngày. tháng.năm.. Giấy CMND.Ngày cấp:.//Nơi cấp (tỉnh, TP):.. Địa chỉ thường trú: Chỗ ở hiện nay:.. Điện thoại liên hệ:. Là đại diện theo ủy quyền của những cá nhân sau: 1.Ông/Bà.. Sinh ngày.. tháng năm.. Giấy CMND:..Ngày cấp:./../ Nơi cấp (tỉnh, TP):. Địa chỉ thường trú:.. Chỗ ở hiện nay:. Điện thoại liên hệ:.. 2.Ông/Bà:. Sinh ngày tháng.. nă.m. Giấy CMND/thẻ CCCD số:... Ngày cấp:./..//..Nơi cấp (tỉnh, TP): Địa chỉ thường trú:.. Chỗ ở hiện nay: Điện thoại liên hệ: 3.(Liệt kê những cá nhân tham gia) Theo hợp đồng ủy quyền được lập ngàyủy quyền vì mục đích gì.. Thay mặt các cá nhân trên, tôi xin trình bày lý do cụ thể trong đơn đề nghị này như sau: . . Tôi nhận thấy, quy định về .tại .. là gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với thực tiễn hiện nay. Tôi kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét và đưa ra những thay đổi để khắc phục trình trạng đó. 1./. 2./.. Kính mong cơ quan xem xét về những kiến nghị trên và có hướng xử lý tốt hơn. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

File đính kèm:

  • docxmau_don_kien_nghi_cua_tap_the.docx
Mẫu đơn liên quan