Mẫu đơn xác nhận thời gian công tác

docx2 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 24/10/2022 | Lượt xem: 356 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn xác nhận thời gian công tác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc MẪU ĐƠN XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC ......., ngày....tháng....năm....... Kính gửi: Ban giám đốc công ty.............................. Tên tôi là: ...................................................................................................................................... Địa chỉ: ........................................................................................................................................... CCCD/CMND/Hộ chiếu: ........ ngày cấp: ........... nơi cấp: ............................................................... Hiện đang công tác tại: công ty: ............................................................................................................................................. Địa chỉ: ............................................................................................................................................. Vị trí công tác: .................................................................................................................................. Chức danh/ chức vụ: ........................................................................................................................ Loại hợp đồng (Không xác định thời hạn/ xác định thời hạn ) ........................................................ Ngày vào làm việc: ........................................................................................................................... Ngày kết thúc (nếu có): .................................................................................................... Trình bày lý do xin xác nhận công tác:  .......................................................................................................................................................... Tôi cam đoan những lời khai trên là chính xác nếu có gì sai trái tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước công ty.  Kính mong Giám đốc/ Tổng giám đốc xem xét và xác nhận Tôi xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Người làm đơn (ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docxmau_don_xac_nhan_thoi_gian_cong_tac.docx
Mẫu đơn liên quan