Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng, nghỉ ốm, nghỉ thai sản

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 4539 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng, nghỉ ốm, nghỉ thai sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng, nghỉ ốm, nghỉ thai sản CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN NGHỈ ………..(1) Kính gửi: - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình; - Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính; - ………………………..(2) Tên tôi là: ………………………………………………………………… Chức vụ: ………………………………………………………………… Hiện công tác tại:………………………………………………………… Kính đề nghị Hiệu trưởng, Trưởng Phòng TC-HC và …(3)…. cho tôi nghỉ ….. (lý do)….. Thời gian nghỉ: …(4).. ngày (Từ ngày …… …..đến ngày ………..) Nơi nghỉ: …………………….…………………………………………. Điện thoại liên hệ khi cần: …..…………………………………………. Đề nghị Hiệu trưởng giải quyết theo nguyện vọng trên. Xin trân trọng cảm ơn./. Quảng Bình, ngày tháng năm HIỆU TRƯỞNG PHÒNG TC-HC TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI ĐỀ NGHỊ Ghi chú: (1): Ghi rõ nghỉ việc riêng, ốm, thai sản (2), (3): Ghi rõ tên đơn vị trực tiếp quản lý (4): Ghi rõ số ngày nghỉ.

File đính kèm:

  • docMẫu đơn xin nghỉ việc riêng.doc
Mẫu đơn liên quan