Đơn xin nghỉ việc

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 4284 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nghỉ việc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường : Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Quận 10,ngày tháng năm 20 . ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC Kính gởi: - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10. -Hiệu Trưởng Trường………………………………. Tôi tên là : Sinh ngày : Hiện công tác tại: Chức vụ: Vào ngành Thuộc diện : Mức lương hiện hưởng: MSN : Bậc : Hệ số : Thâm niên công tác: Nay ,tôi làm đơn này xin được nghỉ việc kể từ ngày: Lý do :. Trân trọng kính chào. Người làm đơn. Ý KIẾN HIỆU TRƯỞNG ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. Kính chuyển Phòng Giáo dục và Đào Quận 10 xem xét giải quyết . Quận 10,ngày tháng năm 20 HIỆU TRƯỞNG

File đính kèm:

  • docDONXINGHIVIEC_new.doc
Mẫu đơn liên quan