Mẫu đơn xin xác nhận người giám hộ hợp pháp

docx1 trang | Chia sẻ: hoaiantb | Ngày: 25/10/2022 | Lượt xem: 11043 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn xin xác nhận người giám hộ hợp pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN XÁC NHẬN Kính gửi: UBND.................................................. Tôi tên là: ........................................................................................................................................ Sinh ngày: ...................................................................................................................................... Nơi thường trú: ............................................................................................................................... Giấy CMND số: ............................... Cấp ngày: .........................Nơi cấp: .................................... Nay tôi làm đơn này kính mong UBND xác nhận tôi là Người giám hộ hợp pháp của Ông/bà:............................................................................................................................................ . .. Sinh ngày: ...................................................................................................................................... Nơi thường trú: ............................................................................................................................... Giấy CMND số: ............................... Cấp ngày: .........................Nơi cấp: .................................... Lý do yêu cầu xác nhận: ................................................................................................................. ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Tôi xin chân thành cảm ơn. ........................... , ngày..tháng . năm .. Người yêu cầu (Ký và nghi rõ họ tên) .............................................. Xác nhận của chính quyền địa phương: ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docxmau_don_xin_xac_nhan_nguoi_giam_ho_hop_phap.docx