Mẫu Giấy ủy quyền cho hiệu phó

doc1 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu Giấy ủy quyền cho hiệu phó, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ........ TRƯỜNG ............. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- Số: ............. .........., ngày...tháng...năm... GIẤY UỶ QUYỀN Tôi tên là: Chức vụ: Đơn vị công tác: Thực hiện Quyết định số ......................... ngày .................... của Phòng GD&ĐT ........................... về việc kiểm tra công tác quản lí đối với Trường ........................ và công văn số ........................ ngày .................. của Phòng GD&ĐT về việc triệu tập dự hội thảo chia sẻ kinh nghiệm ra đề kiểm tra cuối HK1 tại Sở GD&ĐT (có văn bản triệu tập đính kèm). Theo đó, tôi sẽ đi công tác liên tục từ ngày ................... đến hết ngày ............. Trong những ngày tôi đi công tác tôi uỷ quyền như sau: - Người được uỷ quyền: - Chức vụ: - Đơn vị công tác: Ông .............................. sẽ thay tôi giải quyết toàn bộ công việc của nhà trường (theo Quy chế làm việc của trường) trong thời gian tôi đi công tác. Đề nghị các cơ quan, các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường, cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh khi đến trường liên hệ công việc thì gặp ông ................ để được giải quyết theo yêu cầu. Giấy uỷ quyền này có giá trị từ ngày ................... đến hết ngày ................. Nơi nhận: - Trang thông tin điện tử của trường; - CB, GV, NV (Email); - Lưu: VT. HIỆU TRƯỞNG

File đính kèm:

  • docmau_giay_uy_quyen_cho_hieu_pho.doc