Mẫu giấy xác nhận là sinh viên đang học tập tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

doc1 trang | Chia sẻ: admin | Ngày: 06/07/2024 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu giấy xác nhận là sinh viên đang học tập tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY XÁC NHẬN Họ và tên: Sinh ngày: ......tháng.......năm ........ Giới tính: Nam  Nữ  Số điện thoại: Hiện đang là sinh viên của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam Lớp: ................................... Mã Sinh viên: Ngành học: Niên khóa: Giấy xác nhận có giá trị 07 ngày kể từ ngày xác nhận./. Hà Nội, ngày........tháng........năm 20...... TL. GIÁM ĐỐC

File đính kèm:

  • docmau_giay_xac_nhan_la_sinh_vien_dang_hoc_tap_tai_hoc_vien_tha.doc