Đơn xin nghỉ học tạm thời (Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên)

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 28/01/2016 | Lượt xem: 1922 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin nghỉ học tạm thời (Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu đơn xin nghi học tạm thòi CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Thái Nguyên, ngày.tháng.năm 20.. ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI Kính gửi: - Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm - BCN Khoa - Phòng CT HSSV, Phòng Đào tạo Tên em là:..Sinh ngày././... Mã số sinh viên:..............................Lớp học phần.................................... Lớp sinh viên:......................Khoa:....................... Hộ khẩu thường trú:. ...... Kết quả học tập của học kỳ . năm học 20..- 20.: - Điểm TBCHK:. - Điểm TBCTL đến thời điểm nộp đơn xin nghỉ học:. Nay em viết đơn này kính đề nghị Ban giám hiệu cho phép em được tạm thời nghỉ học tại Trường Đại học Nông Lâm trong thời gian. Học kỳ, từ Học kỳ.. năm học 20.- 20. với lý do:... .. Em xin hứa sẽ thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà trường. Em kính mong nhận được sự chấp thuận của Nhà trường. Em xin chân thành cảm ơn. Ý kiến của phụ huynh (Ký và ghi rõ họ tên) Ý kiến của khoa (Ký và ghi rõ họ tên) Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docĐơn xin nghỉ học tạm thời (Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên).doc
Mẫu đơn liên quan